Photo

Vladimir Jakovlev

E-post: wold@mistrz.koenig.su
Tel.: +7 4012 632 942 

På engelska

По-русски

Po polsku
Översättningsspråk:
Svenska Ryska (exempel)
Polska Ryska
Engelska Ryska
Ryska Polska
Engelska Polska
Fackområden:
Polska / svenska / engelska Ryska:
Privat- och allmän affärskorrespondens
Överenskommelser, kontrakt
Information om konsumtionsvaror
Hushålls- och kontorsutrustning
Medicin, biologi, biokemi
Bruksanvisningar för kosmetika- och läkemedelsanvändning
Gastronomi
Programmering, inklusive anpassning av mjukvara till respektive lands språk
Språkvetenskap, instruktionsböcker, läroböcker
Turism
populärvetenskaplig, populär- och skönlitteratur

Ryska / engelska Polska:
Privat- och allmän affärskorrespondens
Annons- och presentationsmaterial

Bakgrund:

Sedan 2002 - Lärare i svenska för nybörjare
2000-2002 - Översättare vid svenskt företag för utveckling av mjukvara för industri och handel
1999-2000 - Frilansöversättare från svenska och engelska för svenskt företag
1998-1999
- Översättare och tolk från polska för ryskt handelsbolag och polskt konsultföretag
sedan 1996
- Lärare i polska i repetitionskurser och på gymnasienivå; författare av studiematerial
1994-1999
- Frilansöversättare av polska, engelska och franska för lokala översättningsagenturer
tidigare
- Systemprogrammerare

Utbildning:

2000 - Intensivkurs i ny pedagogisk teknik
1997-1998 -
Grundläggande svenska för invandrare
1980-1984 - Doktorandstudier i neurofysiologi vid Forskningsinstitutet för experimentell medicin (vid Medicinska vetenskapsakademin i Sovjetunionen) i Leningrad
1979 - Utexaminerades från Institutionen för kemi och biologi vid Statliga universitetet i Kaliningrad (som biolog och lärare i biologi och kemi)
Relaterad yrkeserfarenhet:
2002 - Översättning från svenska till ryska av boken ”Absolut Story” för svenskt bokförlag
sedan1999 - Översättningar från svenska till engelska resp. engelska till svenska av mjukvarudokumentation för industri och handel; marknadsföring och försäljning; översättning av affärskorrespondens och redigering av engelska texter för svenskt företag
sedan 1994 - Översättning och tolkning från resp. till polska - utan ämnesbegränsning – för ryska och polska företag och andra uppdragsgivare; översättning av engelska avtal, kontrakt, privata dokument, certifieringar och godkännanden, tullhandlingar, privata och övriga handlingar så väl som tekniska dokument för idustriella, hushålls och medicinska ändamål, affärs- och privat korrespondens. Översättningar till engelska av avtal, kontrakt, privata handlingar, allmänna tekniska dokument, affärs- och privatkorrespondens. Översättningar från franska av tekniska dokument och instruktioner för hushållsutrustning, affärs- och privatkorrespondens
Grundtaxa:
0,03 €(EURO)/ord (ordbehandlingsprogrammets redovisning); annan valuta enligt överenskommelse
Betalningssätt:
Banköverföring till konto eller enligt överenskommelse.
Observera att bankavgifter och eventuella andra kostnader i samband med ersättning står beställaren för.
Leveranssätt:

Ursprungstext
kan sändas som:

e-mail
personligt 
                                                  
       
Översatt material återsänds som: Word eller Acrobate Reader dokument.
 
Kontakt:
E-post: wold@mistrz.koenig.su
Tel.: +7 4012 632 942
(Ryssland, Kaliningrad vid Östersjön
)

 

På engelska
På polska

På ryska

Home